Tarieven

Tarieven per 01-01-2019

Streetdance – Hiphop

Streetdance – Hiphop

1 x per week

2 x per week

16,00 euro per maand

23,00 euro per maand

Het inschrijfgeld is eenmalig 10,00 p.p. voor nieuwe leden.

Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd via automatische incasso in de laatste week van de maand.


Kan ik een gratis proefles volgen?

Ja, iedereen mag één gratis proefles mee doen voordat hij/zij zich als lid in hoeft te schrijven.Lijkt het je na de proefles leuk om wekelijks mee te dansen, dan kun je aan het eind van de les een inschrijfformulier meenemen en deze de volgende les ingevuld inleveren.

Uitschrijven?

Er is een opzegtermijn van toepassing van 1 kalendermaand.
De uitschrijving dient uiterlijk de 25ste van de maand binnen te zijn.
Opzegging van de les(sen) kan uitsluitend per mail plaatsvinden.
‘Bevriezing’ van het lesgeld is alleen mogelijk in specifieke (medische) gevallen.